"och lär dem" - kyrkans undervisning

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5RG414

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

I denna kurs får du ett samlat grepp om undervisning i kyrkohistorien från medeltiden ända fram till nutid. Du får särskilt fördjupade kunskaper om den undervisning som etablerades i de evangeliskt lutherska kyrkorna som en följd av reformationen men får även grepp om undervisning i andra kyrkotraditioner. I stället för det vanliga avståndstagandet mot "dött katekesplugg" öppnar denna kurs för nya spännande historiska perspektiv på en undervisningstradition.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är huvudsakligen nätbaserad och genomförs i en lärplattform samt under obligatoriska träffar på Zoom. Kursen kräver aktivt och regelbundet deltagande i seminarier och examination. Dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin