Att studera rasism - en mångvetenskaplig introduktion

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5RG502

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en fördjupning i studiet av rasism som ett samtida och historiskt fenomen utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv. Kursens tonvikt ligger på perspektiv från samhällsvetenskap och humaniora och består av fyra sammanlänkade teman:

  1. rasism och historia
  2. rasism och kultur
  3. rasism och staten samt
  4. rasism och vardagen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin