Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5RT529

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig möjlighet till fördjupad förståelse av komplexa samband mellan mänskliga rättigheter och framförallt Islamisk och Kristen religion. Du får även träna din förmåga att analysera tolkningar av global rättvisa. Fokus är riktat mot förståelse för religioners dubbla, såväl kritiska som konstruktiva, betydelse för mänskliga rättigheter som politisk moral. Du får därtill träning i kritisk bedömning av argument för mänskliga rättigheter och global rättvisa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin