Karaktärsdesign och representation

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD060

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen har en tvärvetenskaplig bas och bygger på samverkan mellan etnologi, genusvetenskap och speldesign. I kursen behandlas olika perspektiv på kulturella representationer samt på maktdimensioner som genus och etnicitet. Särskilt fokus läggs på att diskutera olika sätt att framställa dessa aspekter i spel och i relation till spelfunktioner (game mechanics). I kursen ingår såväl teoretiska som praktiska moment. 

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin