Speldesign för klassrummet

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD078

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen lär ut hur man kan använda design och utveckling av vanliga, icke-digitala brädspel som pedagogisk aktivitet och lärprocess. Kursen går igenom grundläggande speldesignteori, tillsammans med praktisk träning i att utforma och handleda konstruktionen av brädspel, som aktivitet för att främja samarbete, kommunikation, värderande och abstraktion. Kursen är ämnad för lärare och för studenter i pedagogik, och syftar främst till att förmedla grundläggande kännedom om speldesign som lärprocess.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som internetbaserad distanskurs utan fysiska träffar. För att följa kursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin