Transformativ speldesign 2

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SD317

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Om kursen

Vill du använda analoga rollspel i din karriär inom en yrkesbana där du hjälper andra människor utvecklas? På Institutionen för speldesign kan du studera kraften i transformativ lek som ett medium för personlig och social utveckling. Denna kurs bygger vidare på kurserna Introduktion till transformativ speldesign och Transformativ speldesign 1. Den här kursen går igenom logistiken vid genomförandet av små- och storskaliga rollspel från början till slut. Det här är den tredje av fyra (4) kurser som tillsammans ger dig rätt till ett diplom i transformativ speldesign. Kursen ges på halvfart (50 % studietakt) på avancerad nivå. Halvtidsstudier förutsätter att studenten avsätter 20 timmar i veckan för studierna, inklusive läsning, se videos, deltagande i asynkrona diskussionsforum och kamratgranskning, skriftliga journaler och uppsatser. Dessutom ingår synkrona möten via videokonferenser med speltester i grupp, minst 3 gånger per kurs.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som internetbaserad distanskurs utan fysiska träffar. För att följa kursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Kursen är inställd vårterminen 2024 och ersätts av kursen Transformativ speldesign 2, kurskod 5SD319.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin