Spanska B, språkvetenskap I

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SP023

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om det spanska språket samtidigt som du bygger vidare på dina muntliga och skriftliga färdigheter i spanska. Du får även en överblick över språkvetenskapens olika delområden (som t ex morfologi, semantik, pragmatik, andraspråkstillägnande) och får möjligheten att genomföra mindre forskningsprojekt inom ett av dem.

Du får öva muntlig framställning i informella sammanhang genom diskussioner i olika gruppkonstellationer och i formella sammanhang genom muntliga presentationer. Du får även utveckla din skriftliga språkfärdighet genom författandet av en kortare forskningsrapport.

Kursen kan du sedan tillgodoräkna som en del av Spanska B, 30hp. Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Spanska B eller B3.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin