Psykolingvistisk forskning om flerspråkighet

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SV269

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar centrala frågeställningar, teorier och metoder inom psykolingvistisk forskning om flerspråkighet. Fokus ligger på hur språk lärs in och bearbetas i hjärnan och hur olika interna och externa faktorer inverkar på detta. I kursen behandlas även förhållandet mellan flerspråkighet och tanke, och om  flerspråkigheten leder till kognitiva fördelar och i så fall hur.

Under kursen presenteras några grundläggande eliciteringstekniker och experimentella undersökningsmetoder som är vanliga inom psykolingvistisk forskning. Vi diskuterar också forskningsetiska frågor och förhållningssätt av relevans för området.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin