Bibelarameiska

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SY000

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i arameiska, med fokus på bibelarameiska, samt kunskaper om det arameiska språkets historiska utveckling och dialektförhållande.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin