Arameiska/syriska B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5SY201

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en vidgad förmåga att läsa, förstå och språkligt analysera klassisk syrisk text, mot bakgrund av ökade realiakunskaper. Den ger även grundläggande förmåga att använda den funktionella grammatikens begrepp på ett syriskt textmaterial. I kursen ingår också en översikt av den syriska litteraturens utveckling i dess historiska kontext.

Distanskursens upplägg: Kursen ges huvudsakligen som IT-baserad kurs genom universitetets lärplattform Studium med träffar via Zoom. Delkursen Funktionell grammatik I går som campuskurs under första halvan av vårterminen, men endast första tillfället har obligatorisk närvaro. I övrigt sker kontakt med lärare och kurskollegor via kursportalen eller e-post. Kursen examineras dels med skriftliga tentor i Uppsala, dels med hemuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin