Arameisk/syrisk litteratur

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SY221

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en grundläggande introduktion till den klassiska arameiska/syriska litteraturen och de viktigaste författarna inom denna.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som IT-baserad kurs genom universitetets lärplattform Studium med träffar via Zoom. I övrigt sker kontakt med lärare och kurskollegor via kursportalen eller e-post. Examination sker genom inlämningar under kursens gång och en PM-skrivning om valfri syrisk författare. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

Kursen ingår även som delkurs i Arameiska/syriska B och kan inte läsas tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin