Tillvalsspråk: Turkietturkiska 2

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5TU901

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursens ger fördjupade färdigheter och kunskaper i turkietturkiska för att läsa, översätta och analysera turkietturkiska skönlitterära texter och sakprosa. Kursen är vidare en introduktion till turkisk lingvistik och ger en orientering om turkspråkens strukturella särdrag, varvid särskilt turkietturkiskans struktur behandlas, om den turkiska språktypen och om turkiska språkkontakter. Kursen ger också en översikt över de viktigaste turkietturkiska dialekterna. Övningar i lingvistisk analys genomförs.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen. Delar av kursen ges även på campus och kan läsas av den student som vill.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin