Irland idag - samhälle, kultur och ny litteratur

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 9LF022

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen vänder sig till lärare i engelska i grundskola, gymnasie- och vuxenundervisning. Kursen behandlar kultur- och samhällsfrågor i republiken Irland med fokus på samhällsutvecklingen de senaste decennierna. En historisk bakgrund till konflikten och fredsprocessen i Nordirland ingår också i kursen. Innehållet presenteras i form av föredrag, faktatexter, artiklar, nyskriven skönlitteratur, musik och film. Du utvecklar och presenterar egna aktiviteter för att integrera kultur, litteratur och samhällsfrågor i engelskundervisningen.

I kursen erbjuds en icke obligatorisk studieresa till Irland, med studiebesök och möten med författare. Om du inte har möjlighet att resa erbjuds valbara alternativa skrivuppgifter.

Distanskursens upplägg: I kursen ingår två obligatoriska endagstillfällen på campus i Uppsala. I övrigt består kursen av litteraturstudier, skrivuppgifter och utprövningar av undervisningsmetoder i klassrummet. Mellan campusträffarna förekommer obligatoriska nätbaserade föreläsningar och seminarier. Tillgång till dator och bredbandsuppkoppling och headset krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin