Isländska 3

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS094

Kod
5NS094
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 januari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Behörighetskrav

Isländska 2, 7,5 hp, eller motsvarande

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i isländsk grammatik och ljudlära främst i praktiskt språkbruk och talspråk.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- använda isländska artiklar och böcker i sina studier

- delta i enkla samtal om vardagliga ämnen

- översiktligt redogöra för huvudreglerna för konjunktiv i isländska.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar, särskilt uttalsövningar.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin