Bulgarienkunskap

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5BU005

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5BU005
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 oktober 2007
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i Bulgariska II som delkurs 2. Bulgarienkunskap.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Undervisningen syftar till att ge översiktliga kunskaper om språket samt kunskaper om bulgarisk realia, sport, kultur, film och litteratur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna läsa och skriva med kyrilliska bokstäver

- ha grundläggande kännedom om Bulgariens historia, politiska förhållanden och geografi

- ha viss kännedom om slaviska folk och språk

- ha viss kännedom om bulgarisk film och idrott

- ha en översiktlig kunskap om bulgarisk litteratur och dess historia.

Innehåll

Kursen startar med genomgång av det kyrilliska alfabetet samt enklare bulgariska uttryck. Den ger en översikt över Bulgariens geografi, historia, kultur, idrott och film. Den behandlar också det bulgariska språkets historia och struktur relaterade till de andra slaviska språken samt ger en allmän översikt över Bulgariens litteraturhistoria. I kursen ingår läsning av två bulgariska noveller i översättning eller original.

Undervisning

Kursen är Internetbaserad.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt eller muntligt slutprov, inlämningsuppgifter, PM eller hemtenta.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Bulgariska I och Bulgariska II. Kursen kan tillgodoräknas i Bulgariska II som delkurs 2. Bulgarienkunskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin