Beroendelära, prevention och behandling med inriktning mot cannabismissbruk (uppdragsutbildning)

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 8FF004

Kod
8FF004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk biovetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté, 11 november 2008
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Behörighetskrav

Individuell bedömning.

Mål

Deltagarna ska efter avslutad kurs ha

a) kunskap om beroendemekanismer i hjärnan, med särskild tyngd på farmakologiska och molekylära aspekter av cannabis, samt beroendemönster.

b) en översiktlig kunskap om medicinska, psykologiska, sociala och samhälleliga konsekvenser av missbruk med fokus på cannabis.

c) kunskap om behandlingsforskning med särskild inriktning på metoder kring behandling av cannabismissbruk.

d) grundläggande kunskap om cannabismissbrukets skadeverkningar, bedömning och diagnostik, återfallsprevention och motivationell samtalsteknik.

Innehåll

Beroendets neurobiologi, belöningsmekanismer, drog-inducerade förändringar i hjärnan, ärftlighet. Cannabis verkningsmekanismer, effekter, beroende, missbruksmönster, skador och epidemiologi. Diagnostik och droganalyser samt prevention och behandling av cannabismissbruk. Genusperspektiv på missbruk. Motiverande samtal och funktionell familjeterapi. Diagnostiska hjälpmedel i form av biologiska markörer och frågeformulär.

Behandlingsmodell (HAP), förberedelse och implementering. Behandlingsstudier avseende cannabismissbruk. Resttillstånd, cannabis och psykos. Riskgrupper. Utvärderingsmetodik.

Undervisning

Undervisningen kommer huvudsakligen att ske i föreläsnings- och seminarieform. Dessutom ingår grupparbeten och en studieuppgift kopplat till den egna arbetsplatsen.

Obligatoriska moment är grupparbeten, seminarier och föreläsningar.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd arbetsplatsuppgift (se studiehandledning).

Deltagare som uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier erhåller högskolepoäng.

Övriga deltagare erhåller ett kursintyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin