Datakommunikation II

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT015

Kod
1DT015
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 december 2008
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive minst 90 hp inom datavetenskap och matematik inklusive Datakommunikation I eller motsvarande

Mål

Efter kursen ska studenterna kunna:

- Designa och implementera kommunikationstillämpningar.

- Läsa, syntetisera och presentera vetenskapliga artiklar i området.

- Använda modellering och simulering för att analysera nätverk.

Innehåll

Kursen består av en teoretisk del (6 hp) och en praktisk del (1,5 hp).

Den teoretiska delen

Denna del koncentreras kring ett antal vetenskapliga artiklar inom nätverksområdet. Begreppen som tas upp kan variera något år från år för att tillmötesgå utveckling inom området. Följande tas emmelertid alltid upp:

- Protokolldesign

- Trafikmodellering

- Nätverksprogrammering

- Simulering och analys av nätverk

Andra områden som eventuelt tas upp är:

- Trådlösa nät

- Fördröjningstoleranta nätverk

- Anonymitet på Internet

- Servicekvalitet

- Distribuerade tester

Den praktiska delen

- Nätverksprogrammering

- Analys, simulering eller modellering av nätverk

Undervisning

Den teoretiska delen av kursen består av ett antal seminarier som hålls av läraren, gästlärare och studenterna själva. Alla studenter förväntas att genomföra minst en presentation.

Den praktiska delen av kursen består av ett antal inlämningsuppgifter.

Examination

För den teoretiska delen av kursen består examinationen av

- en muntlig presentation

- skriftliga bedömnigar av vetenskapliga artiklar eller annat material inom kursen

För den praktiska delen består examinationen av en eller flera skriftliga rapporter, möjligtvis kompletterat med demonstrationer.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin