Uppkomst och spridning av global managementkunskap, masterkurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FE831

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE831
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Företagsekonomiska institutionens styrelse, 27 maj 2009
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin