Samhälle och vardagsliv i Sverige

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EE503

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EE503
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Etnologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 september 2009
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin