Livsbetingelser i universum

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1AS033

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1AS033
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • berätta om vilka livets byggstenar är och beskriva hur livet har uppkommit och utvecklats på jorden
  • beskriva vilka förutsättningar som behövs för uppkomsten och förekomsten av liv, och var liv kan finnas i universum
  • beskriva hur universum, solsystemet och jorden uppkommit, och vilka av dess egenskaper som är av betydelse för uppkomsten av liv
  • beskriva och jämföra metoder för att upptäcka planeter utanför solsystemet, och hur man i forskningen letar efter förekomsten av liv i andra planetsystem
  • resonera kring filosofiska frågor om livets uppkomst, förekomst och spridning genom universum.

Innehåll

Filosofiska funderingar om människans förståelse av sin omvärld, vårt nutida universums egenskaper, universums utveckling från Big Bang, hur vårt solsystem blir till, förutsättningarna för livets start, utvecklingen från organiska byggstenar till levande celler, livets uppkomst, livets utveckling på jorden och liv bortom jorden.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid kursens slut.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin