Etnografi och kulturell mångfald

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KA406

Kod
5KA406
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Etnologi A1N, Kulturantropologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin