Akademisk kinesiska

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KN701

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN701
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 juli 2013
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs om 15 hp på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Fil. kand.-examen med kinesiska som huvudämne eller 150 hp i ämnet kinesiska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • med hjälp av lexikon kunna läsa, analysera och översätta texter på modern akademisk kinesiska till svenska;
  • kunna läsa och förstå vanliga element från det klassiska skriftspråket i modern akademisk text;
  • kunna leda och delta i diskussion på kinesiska kring ett ämne relaterat till text skriven på modern akademisk kinesiska;
  • på egen hand kunna på kinesiska muntligt och skriftligt sammanfatta text skriven på modern akademisk kinesiska;
  • kritiskt använda och ta ställning till text skriven på modern akademisk kinesiska.

Innehåll

Kursen består av läsning, analys och översättning av texter inom olika områden skrivna på modern akademisk kinesiska samt muntliga och skriftliga övningar och diskussioner kring de lästa texterna.

Undervisning

Undervisningen består av övnings- och examinationsmoment. I kursen ingår skriftliga och muntliga redovisningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det krävs närvaro och aktivt deltagande vid kursens samtliga undervisningstillfällen.

Examination

Kunskapskontrollen görs genom fortlöpande muntliga och skriftliga prov inom ramen för undervisningen. Kursen består av två delmoment: 1. läsning, analys och översättning av texter; samt 2. muntliga och skriftliga övningar och diskussioner. Moment 1 bedöms med Godkänd eller Underkänd. Moment 2 bedöms med Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget G krävs G för båda momenten och för betyget VG krävs G för moment 1 och VG för moment 2.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande mment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin