Uppkomst och spridning av global managementkunskap, masterkurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FE831

Kod
2FE831
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Företagsekonomiska institutionens styrelse, 6 februari 2013
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen 180 hp varav 90 hp i företagsekonomi inklusive ett självständigt examensarbete om minst 15 hp. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Dispens inkommande utbytesstudenter: Motsvarande 60 hp i ämnet företagsekonomi, men 90 hp rekommenderas starkt. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin