Persisk sakprosa och andra medietexter

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5PE000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5PE000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 23 augusti 2013
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Den ingår i Orientalistikprogrammet - Persiska, termin 3.

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakulteten 2012-XX-XX och gäller från 2013-08-23.

Behörighetskrav

Persiska 2 eller 22,5 hp från Persiska B

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • läsa en större mängd (ca 80 sidor) valda sakprosa- och massmedietexter på persiska;
  • översätta och redogöra för innehållet i valda sakprosa- och massmedietexter på persiska;
  • redogöra för de viktigaste grammatiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter;
  • redogöra för de viktigaste stilistiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter.

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla förmåga att läsa texter i snabb takt. Textanalysen innebär grammatiska och stilistiska kontrasteringar mot andra textgenrer inom modern persiska. I analysarbetet ingår även färdigheter i att kunna översätta innehållet i sakprosa- och massmedietexter vilket belyses genom kontrastering mot svenska språkets grammatiska och stilistiska särdrag.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier, samt övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin