Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD803

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD803
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 februari 2016
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3c eller Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara Ordo-komplexitet i tid,
  • analysera prestandan i algoritmer och datastrukturer,
  • använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
  • förstå konsekvenserna vid val av algoritmer och datastrukturer, samt
  • känna till vanligt förekommande designmönster vid programkonstruktion.

Innehåll

Kursen behandlar grunderna inom och implementation av datastrukturer som listor, stack, kö, hashtabeller och träd samt sorterings- och sökalgoritmer. Kursen tar även upp vanligt förekommande designmönster: flugvikt, observatör, tillstånd, abstrakt fabrik och besökare.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

BETYG

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

PLAGIAT OCH FUSK

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin