Programmering med C/C++ 1 - introduktion

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD802

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD802
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 februari 2016
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3c eller Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda programmeringsmetodologier för att designa och implementera program,
  • förklara grundläggande koncept som klasser, inkapsling, konstruktorer, metoder och andra relaterade objektorienterade koncept,
  • förstå dynamisk och statisk minneshantering,
  • testa och felsöka, samt
  • förklara kompilering och körning av program.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till programmering med C och C++, genom datatyper, algoritmer, objektorienterad analys och design. Kursen behandlar också olika programmeringstekniker som design, implementation, testning, felsökning och dokumentation.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom ett programmatiskt prov (2 hp) och inlämningsuppgifter (3 hp).

BETYG

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

OBS. Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

PLAGIAT OCH FUSK

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin