Maskininlärning i språkteknologi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN454

Kod
5LN454
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Språkteknologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 september 2016
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom termin 3 på språkteknologiprogrammet och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Matematik för språkteknologer eller motsvarande

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  1. tillämpa grundläggande maskininlärningsprinciper på språkliga data;
  2. utvärdera maskininlärningsbaserade system;
  3. använda standardmjukvaror för maskininlärning;
  4. tillämpa övervakade och oövervvakade modeller för klassifikation.

Innehåll

Se målen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom laborationsuppgifter som redovisas i klassrummet, samt tre större inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin