Bibelhebreisk prosa

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5HE206

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5HE206
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2017
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som delkurs inom 5HE250 Hebreiska B och som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Hebreiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Bibelhebreiska IV, 7,5 hp.

Mål

För att erhålla betyg G ska studenten efter avslutad kurs i tillägg till de i Bibelhebreiska I – IV angivna målen minst kunna:

- redogöra för de viktigaste modellerna för syntaktisk analys;

- kunna penetrera valda problem med hjälp av standardarbeten i hebreisk språkvetenskap.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination och/eller skriftligt slutprov.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin