Hebreiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5HE250

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5HE250
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2017
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Hebreiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Hebreiska A

Mål

Kursen syfte är att ge den studerande vidgad förmåga att läsa, förstå och språkligt analysera biblisk hebreisk text, samt grundläggande förmåga att använda den funktionella grammatikens begrepp på ett hebreiskt textmaterial.

För att erhålla betyg G ska studenten efter avslutad kurs minst kunna:

Avseende delkurs 1: Se kursplan för 5HE204 Bibelhebreiska IV, 7,5 hp

Avseende delkurs 2: Se kursplan för 5LN232 Funktionell Grammatik I, 7,5 hp

Avseende delkurs 3: Se kursplan för 5HE206 Bibelhebreisk prosa, 7,5 hp

Avseende delkurs 4: Se kursplan för 5SY000 Bibelarameiska, 7,5 hp

Innehåll

5HE204 Bibelhebreiska IV, 7,5 hp

5LN232 Funktionell Grammatik I, 7,5 hp

5HE206 Bibelhebreisk prosa, 7,5 hp

5SY000 Bibelarameiska, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen

Examination

Se kursplaner för respektive delkurs. För att erhålla betyget VG krävs VG på minst tre av de ingående delkurserna.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin