Bulgariska II, skriftlig och muntlig språkfärdighet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5BU006

Kod
5BU006
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i Bulgariska II som delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp.

Behörighetskrav

Bulgariska I

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det bulgariska språkets struktur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* ha förvärvat ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det bulgariska språket

* ha förvärvat ökat ordförråd för att kunna kommunicera på bulgariska i enkla vardagliga situationer

* kunna översätta från svenska till bulgariska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd

* kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta bulgariska.

* ha förvärvat ökad säkerhet i användningen av relevanta språkliga hjälpmedel.

Innehåll

Kursen innehåller moment för träning av den bulgariska formläran och syntaxen.

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Undervisning

Kursen är Internetbaserad.

Examination

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet 3,5 hp) och genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet 4 hp).

Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Olika examinationsformer används: löpande, inlämningsuppgfter, hemtenta. För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att detta betyg erhållits på alla obligatoriska examinationsformer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Bulgariska I och Bulgariska II. Kursen kan tillgodoräknas i Bulgariska II som delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet 7,5 hp.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin