Orienteringskurs i astronomi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA218

Kod
1FA218
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • översiktligt redogöra för dagens astronomiska världsbild och modern astronomisk forskning
  • översiktligt förklara mekanismen bakom valda observationella astronomiska fenomen, med särskild betoning på stjärnor och vår galax Vintergatan

Innehåll

Teleskop. Planetsystem. Avståndsbestämning till stjärnor. Stjärnornas ljusstyrkor, yttemperaturer och färger. Stjärnornas massor. HR-diagrammet. Stjärnornas energiproduktion översiktligt. Solen. Stjärnornas utveckling och slutstadier. Interstellära mediet. Vintergatan. Galaxer. Galaxhopar. Big Bang. Tidiga universum.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut. Inlämningsuppgift som ger bonus vid sluttentamen och ordinarie omtentamina.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin