Datorgrafik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD150

Kod
1MD150
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bildanalys och maskininlärning A1N, Datavetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive 30 hp matematik och en fortsättningskurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva dataflödet i ett grafikrenderingssystem;
  • använda matrisalgebra i datorgrafiktillämpningar;
  • implementera grundläggande algoritmer och transformationer som ingår i betraktningsmodeller, projektionsmodeller, texturmappning och bumpmappning;
  • beskriva algoritmer för klippning och gömda ytor;
  • beskriva hur kurvor och ytor kan representeras utav splines;
  • använda ett lågnivåbibliotek, OpenGL tillsammans med C++, för 3D-grafikprogrammering
  • programmera GPU-hårdvara, s.k. shader-programmering

Innehåll

Datorgrafikens pipeline. Färgsystem. Geometriska objekt. Matrisalgebra för transformationer, projektioner och koordinatsystem i 2D och 3D. Ljussättningsmodeller. Clipping och hantering av skymda ytor. Rastrering, linjer och polygonritning. Texturmappning. Global rendering. Grafikrenderingssystem och lågnivåbibliotek (OpenGL). Shader programmering på GPU.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov samt inlämningsuppgifter och projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1TD388 Datorgrafik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin