Spelproduktion 1 - arkadspel

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD071

Kod
5SD071
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 30 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Behörighetskrav

Speldesign 1 - introduktion, 15 hp

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förstå och tillämpa produktionsmetodik, dvs. planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ett spelutvecklingsprojekt,
  • redovisa förståelse för och kunskap om iterativa processmodeller,
  • designa spel efter unika användargränssnitt,
  • designa spel utifrån spelarnas fysiska positionering och exponering, samt
  • uppvisa grundläggande förståelse för hur man presenterar en spelpitch.

Innehåll

I projektform utvecklar studenterna en fysisk spelkonstruktion som involverar spatial design, interaktivitet och som är framtagen med ett fokus på fysiska användargränsnitt samt spelarens utsatta position i rummet.

Kursen omfattar hela spelutvecklingsprocessen från idé till implementation: förberedande arbete (i form av definition av målgrupp, utvärdering av tekniska begränsningar samt riskanalys), presentation av en elevator pitch, konceptdokumentation, projektplaner, regelbunden monitorering med handledare och avrapportering i enlighet med projektplanen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och handledning under projektet.

Examination

Kursen examineras genom en återblickande projektpresentation samt löpande under kursens gång i form av avrapporerande möten med handledare.

Möjliga betyg i kursen är Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd måste studenten uppnå minst betyget Godkänd på projektpresentationen och på löpande avrapporteringen till handledare.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt kursen Speldesign 1- arkadspel med kurskod 5SD063 och får inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin