Praktisk franska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR044

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR044
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Franska 3, Engelska 6 eller Franska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs i franska A11 och A12

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i fransk grammatik, ett utökat ordförråd samt förbättrad muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* beharska grundläggande grammatiska strukturer i franskan

* kunna läsa och redogöra för innehållet i olika typer av franska texter

* kunna kommunicera muntligt på franska i olika situationer

* kunna skriva en väldisponerad och sammanhängande text på ett bestämt tema

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och gruppövningar där muntlig och skriftlig språkfärdighet övas.

Undervisning

Föreläsningar och gruppövningar.

Examination

Muntlig och skriftlig examination.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen tillsammans med Franska A1.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin