Digital skulptering för spel 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD525

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD525
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 november 2020
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier.

Kursen är en valbar kurs inom Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp.

Behörighetskrav

Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, 7,5 hp eller motsvarande.

Mål

Kursen introducerar studenten till digital skulptering med ett fokus på dess tillämpning i digitala spel. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skapa högupplösta skulpturer med tillämpning av både praktisk och teoretisk förståelse av den digitala skulpteringsprocessen,
  • utvärdera och balansera topologi i kontexten av högupplösta 3D-skulpturer såväl som uppvisa färdighet i hanteringen av dessa, samt
  • uppvisa en praktisk förståelse av textureringsprocessen i relation till ett högupplöst skulpteringsarbetsflöde.

Innehåll

Kursen är en introduktion till digitala skulpteringsmetoder med en inriktning mot miljöer. Baserat på koncept och teori från 3D-modellering såsom topologi, vertriser och edges utvecklar studenten en förmåga att förstå och applicera dessa koncept i kontexten av ett högupplöst skulpteringsworkflow. Kursen är upplagd med praktiska övningar och uppgifter med ett fokus på att implementera den teoretiska delen i produktion.

Undervisning

Distansstudierna genomförs såväl individuellt som i grupp. Distansundervisningen är i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker i form av praktiska uppgifter och muntliga presentationer som beskriver sambandet mellan teori, metod och designresultat. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt kursen 3D-modellering och visualisering med ZBrush, 5SD500 och 5SD501, och får inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin