Fysik för lärare med inriktning mot F-3

3 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA538

Kod
1FA538
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

VFU II, grundlärare F-3

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • diskutera och redogöra för några fysikaliska fenomen på en grundläggande nivå,
  • planera demonstrationer av fysikaliska fenomen, samt planera försök som eleverna kan utföra själva i och utanför klassrummet,
  • diskutera observationer och resultat av de genomförda experimenten på ett vetenskapligt sätt,
  • integrera fysik med andra skolämnen.

Innehåll

Områden inom fysiken som är relevanta för yrkesverksamma lärare inom grundskolans klasser F-3: Bohrs atommodell, polarsken (norrsken), stjärnor och solsystems uppkomst i universum, galaxers uppbyggnad, vårt solsystem, växthuseffekten, magneters uppbyggnad funktion, elektriskt laddade partiklar och hur de påverkar varandra, elektriska kretsar (spänning, ström och motstånd), krafter och jämvikt, acceleration och fritt fall, Newtons rörelselagar. Hur fysikalisk förståelse användes och används i samhället och hur förståelsen påverkar samhället. Fysikens relation till andra skolämnen.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter under kursens gång. Laborationer med skriftliga rapporter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

1FA537 Fysik för lärre med inriktning mot F-3 kan ej ingå i examen tillsammans med 1BG028 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin