Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi 2

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5GR015

Kod
5GR015
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Grekiska och bysantinologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 september 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi (5GR014)

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

- redogöra för ett aktuellt forskningsområde av relevans för den grekiska filologin och för teorier och metoder som är relaterade till detta område

- beskriva, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter inom det diskuterade forskningsområdet

- applicera det diskuterade forskningsfältets teoretiska och metodologiska perspektiv på antikt grekiskt eller bysantinskt material och diskutera såväl styrkor

som svagheter hos dessa perspektiv.

Innehåll

Kursen utgör en breddning i förhållande till Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi (5GR014) och ger en systematisk presentation av ytterligare ett aktuellt forskningsområde av relevans för den grekiska filologin och av teorier och metoder som är relaterade till detta område. Som exempel på fokusområden kan nämnas narratologi, historisk semantik och begreppshistoria, ekokritik, emotionsstudier och kognitiv lingvistik.

Undervisning

Kursen ges i form av seminarier och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtagas i examen om samma forskningsområde studerats inom ramen för kursen Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi (5GR014).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin