Digital skulptering för spel 2

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD528

Kod
5SD528
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i biområdet Gestaltning i konvergerande medier.

Behörighetskrav

Minst 3,5 hp från Digital skulptering för spel 1

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Uppvisa en grundlig förståelse för digitala skulpteringsprinciper.
  • Planera, utföra och utvärdera ett digitalt skulpteringsprojekt med fokus på karaktärsdesign.
  • Kritiskt reflektera över olika digitala skulpteringstekniker och metoder samt hur dessa relaterar till sitt projektarbete.

Innehåll

Digital skulptering för spel 2 är en fortsättning på Digital skulptering för spel 1 och utforskar skapandet av karaktärer med hjälp av skulptering och texturering.

Genom planering av omfattning, utveckling av konceptet och presentation av det färdiga projektet involveras studenterna i både de artistiska och tekniska aspekterna som krävs för att ge deras digitala karaktärer liv.

Skulptering är en iterativ process som innefattar utforskande. Studenterna arbetar genom kursen med att förbättra form, upplösning, mesh integrity och läsbarhet. Anatomi för karaktärsdesign av humanoida och icke humanoida karaktärer ingår till viss del. Att planera konstruktionen av modellens yta är en del av arbetsflödet. I undervisningen inkluderar vi de tekniska förfiningarna av form, med fokus på topologi och hur det relaterar till att posera skulpturer, skapandet av användbara UV-set och poly-painting.

Kontext är en viktig komponent för att kunna skapa trovärdiga karaktärer. Karaktärer behöver föremål att interagera med och roller att spela. Skapandet av skulpteringsprojektet som genomförs under kursen inkluderar rekvisita i olika form, till exempel kläder, päls och hår.

Under den avslutande delen av skulpteringsarbetet lär sig studenterna hur man förstärker sina karaktärer med hög-frekventa och fotorealistiska ytbehandlingar såsom porer, rynkor, ärr, etc.

Olika tekniker inkluderar hur man applicerar texturering, ljus och skugga för att skapa atmosfär och kontext.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och workshops med handledda uppgifter.

Studenterna deltar i onlinediskussioner och handledda praktiska övningar utöver handledning av det individuella projektarbetet.

Examination

Examination i kursen sker i form av praktiska uppgifter och muntliga presentationer som förväntas beskriva sambandet mellan teori, metod och designresultat.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar 3D-modellering och visualisering med Zbrush, 5SD000 och 5SD501. De kan därför inte användas tillsammans i en examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin