Persisk sakprosa och andra medietexter

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5PE000

Kod
5PE000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Persiska 2 eller minst 22,5 hp från Persiska B

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • läsa sakprosa- och massmedietexter på persiska
  • översätta och redogöra för innehållet i dessa på persiska
  • redogöra för de viktigaste grammatiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter
  • redogöra för de viktigaste stilistiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter.

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla förmåga att läsa texter i snabb takt. Textanalysen innebär grammatiska och stilistiska kontrasteringar mot andra textgenrer inom modern persiska. I analysarbetet ingår även färdigheter i att kunna översätta innehållet i sakprosa- och massmedietexter vilket belyses genom kontrastering mot svenska språkets grammatiska och stilistiska särdrag.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för genomförande av kursen.

Examination

Examination sker i form av löpande muntliga och skriftliga uppgifter samt en salsskrivning.

För att erhålla betyget G krävs G på samtliga examinerande moment. För att erhålla betyget VG krävs VG på båda momenten. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin