Speldesign för klassrummet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD078

Kod
5SD078
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2022
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

  • Visa en grundläggande praktisk och teoretisk förståelse för spelmekanismer och narrativa strukturer.
  • Beskriva och tillämpa metoder för att observera och utvärdera kopplingar mellan spelmekanismer och spelupplevelser i enkla spelsystem.
  • Visa en förståelse för hur speldesign kan användas i en klassrumskontext och skapa en plan för en pedagogisk speldesignprocess.
  • Visa en grundläggande förståelse för etik i termer av spel och hur spel kan användas för att både representera och förvränga ett ämne.

Innehåll

Kursen innefattar lektioner om speldesignteori, etik för speldesign och workshops i utveckling av sällskapsspel. Studenterna jobbar i grupp för att tillämpa teori och färdigheter i ett projekt för att lära ut ett specifikt, valt ämne. Projektet består av att skapa en plan för en pedagogisk speldesignövning, med avsedda läromål och studiematerial. Studenterna utvecklar ett socialt brädspel baserat på planen och använder speltestning för att säkerställa att läromålen uppnås. Under planering och speltestning får studenterna handledning. Kursen avslutas med presentationer av projekten och slutsatser kring huruvida deras plan var framgångsrik eller inte.

Undervisning

Kursen kan erbjudas både som campuskurs och som distanskurs. Den campusbaserade kursen innehåller lektioner, seminarier, workshops och handledning. Distanskursen har undervisning, seminarier och workshops digitalt. För distanskursen krävs en dator och internetanslutning.

Examination

Examinationen består av dokumentation från speltester och en presentation i grupp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin