Antropologi och etnologi i praktiken

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KA419

Kod
5KA419
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Etnologi A1N, Kulturantropologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter genomförd kurs förväntas studenten att:

  • vara orienterad i aktuella teoretiska trender i förhållande till användningen av antropologi och etnologi i tillämpade sammanhang, inom och utom akademin.
  • ha en grundläggande förståelse för olika institutionella krav för att kunna arbeta med antropologi och etnologi i praktiken.
  • ha kompetens att skriva/utveckla professionella dokument med antropologiskt och etnologiskt innehåll, till exempel policydokument, skrivbords- och intervjustudier, samt uppdragsbeskrivningar.

Innehåll

Syftet med kursen är att fokusera på hur antropologisk och etnologisk kunskap kan tillämpas på arbetslivet utanför akademin och i privata och offentliga organisationers verksamhet. Kursen kommer att baseras på föreläsningar av akademiker och yrkesverksamma med erfarenhet av att tillämpa antropologi och etnologi i sitt arbete inom myndigheter, konsultföretag och icke-statliga organisationer. Dessa kombineras med praktiska uppdrag som t ex att skriva och utföra professionella presentationer; skriva och utvärdera policydokument och rapporter, samt utarbeta uppdragsbeskrivningar.

Undervisning

Kursen består av en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, fältövningar och/eller handledning. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin