Praktisk franska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR044

Kod
5FR044
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Franska 3 eller Introduktionskurs i franska A11 och A12

Mål

Kursen syftar till att utveckla studentens kommunikationsförmåga i vardagliga och professionella situationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • på franska kommunicera muntligt i vardagliga och professionella situationer
  • hantera de vanligaste interaktionsmönstren i vardagliga och professionella situationer
  • formulera vardagliga och formella meddelanden och texter på korrekt franska
  • läsa och förstå olika typer av vardagliga och formella texter.

Innehåll

Kommunikativa övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet med utgångspunkt i videoinspelningar och facktexter.

Undervisning

Undervisningen sker på distans genom videokonferens. Studenten förväntas också regelbundet ta del av information och material via lärplattformen Studium, där även uppgifter kopplade till kursen lämnas in. Undervisningen består av regelbundna seminarier, föreläsningar samt muntliga och skriftliga övningsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Undervisningsspråk är franska och svenska.

Examination

Kunskapskontroll sker genom löpande muntlig examination i form av aktivt seminariedeltagande, en individuell muntlig presentation samt löpande skriftlig examination i form av inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen tillsammans med Franska A1.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin