Astrobiologi för nybörjare

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA012

Kod
1FA012
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 januari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva hur teoretiska "livstecken" (biosignaturer) från utomjordiskt liv skulle se ut, och redogöra för de begränsningarna som finns för att vi idag ska kunna upptäcka och bekräfta biologisk aktivitet på andra planeter,
  • redogöra för förutsättningar för biologiskt liv och vilka miljöfaktorer som ger upphov itll sådana förutsättningar, 
  • redogöra hur kemi uppstår i universum, och hur kemiska ämnen som existerar i rymden till slut hamnar i planeters atmosfärer eller marker,
  • förklara hur planeter utanför vårt solsystem (exoplaneter) bildas, upptäcks, och studeras av forskare idag med både teleskopdata och datorsimuleringar,
  • förklara hur planeters klimat förändras över större tidsskalor, och vilken effekt detta har på möjligheten för liv att uppstå och propagera där.

Innehåll

Förhållanden som behövs för att liv ska uppstå på planeter. Identifiering av livstecken (biosignaturer) på andra planeter.  Bildandet av kemiska ämnen i rymden (astrokemi). Uppkomsten av planetsystem. Upptäckter och studier av exoplaneter. Exoplaneters atmosfärer och parametrar som påverkar deras klimat. Utveckling av planetariska atmosfärer över större tidsskalor. Biosignaturer och hur dessa kan detekteras på andra planeter.

Undervisning

 Föreläsningar med diskussioner. 

Examination

 Inlämningsuppgifter under kursens gång. 

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin