Franska D2

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5FR028

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Avancerad fransk språkvetenskap (7,5 poäng; valfri)

Referenslitteratur

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 2. Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 poäng; valfri)

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin