Franska D2

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5FR028

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Avancerad fransk språkvetenskap (7,5 poäng; valfri)

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur

Delkurs 2. Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 poäng; valfri)

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Delkurs 4. Forn- och medelfranska (7,5 poäng; valfri)

Rekommenderad litteratur

Ordbok

Delkurs 5. Spanska (7,5 poäng; valfri)

Ordböcker

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin