Konstvetenskap A: tematisk

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KV801

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kursen består av fyra delmoment som också ges som fristående 7,5 hp kurser. Kursen "Konst- och arkitekturhistorisk översiktskurs" ges som delkurs 1 varje läsår. Utöver denna kurs ges olika temakurser varje läsår. Kurser som även ingår beroende på läsår är "Klassicismer i bild och byggnad", "Dröm och utopi, medeltiden i

1700-1800-talens bild och arkitektur", "Det moderna livets spegel" samt "Renässansens ideal och verklighet".

MOMENT 1: Konst- och arkitekturhistorisk översiktskurs, 7,5 hp

Kurslitteratur

  • Honour, Hugh; Fleming, John, A world history of art, 7. ed., London, Laurence King, 2005Obligatorisk (eller senare utgåva.)

Ytterligare artiklar och studiematerial kan tillkomma, omfattande ca 50 sidor.

Referenslitteratur

Referenslitteratur tenteras inte, utan är tänkt som uppslagsverk. Dessa titlar finns på de flesta bibliotek.

MOMENT 2-4

För kurslitteratur för de tematiska kurserna hänvisas till respektive kursplan.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin