Ledarskap och etiska förhållningssätt

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG201

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

Annat material enligt lärares anvisning, ca 150 sidor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin