Utbildningssociologi, traditioner

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4UK028

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Utbildningssociologi, traditioner, 7,5 hp. Fastställd 2010-06-11.

Litteraturlistan gäller fr.o.m. höstterminen 2010.

Andra vetenskapliga artiklar kan tillkomma enligt kursledarens anvisningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin