Handel, kapitalism och global utveckling - ekonomisk förändring före det industriella genombrottet

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2EH413

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ytterligare texter som väljs i samråd med läraren.

Totalt ca 1500-2000 s.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin