Uppkomst och spridning av global managementkunskap, masterkurs

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2FE831

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • ArticlesObligatorisk
  • O'Mahoney, Joe, Management Consultancy, Paperback 1ed., Oxford University Press, Febr 2010Obligatorisk (Boken beräknas inkomma till bokhandeln i början av mars.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin